Zrównoważony rozwój

OD PONAD 10 LAT FIORA PRACUJE Z WYRAŹNYM POWOŁANIEM ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, ŚWIADOMA NASTĘPSTW NIEODPOWIEDNIEGO UŻYCIA NATURALNYCH ZASOBÓW, KTÓRYMI DYSPONUJEMY,

Natura – nasz skarb.

Minimalizacja lub usunięcie wpływu naszych procesów na środowisko jest kwestią zaakceptowaną przez wszystkich, którzy tworzą firmę, tak, że zaangażowanie w jakość i środowisko jest zadaniem nas wszystkich. Dążenie do tego staje się zwyczajem naszych pracowników, którzy pozytywnie i z otwartością dążą w kierunku ciągłego doskonalenia.

W tym celu oraz aby polityka jakości i środowiska była znana i zrozumiała dla wszystkich, którzy tworzą firmę, firma opublikowała dokument określający tę politykę. Ten dokument, określony w załączniku nr 1 do Podręcznika jakości i środowiska, zostanie rozpowszechniony wśród pracowników i ulokowany w widocznych miejscach firmy oraz regularnie aktualizowany.

FIORA ustala następujące wytyczne, aby osiągnąć swój cel:

Certyfikat JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

News!! Zapisz się do NEWSLETTERA

Dzięki
Cerrar Siguiente Anterior
Cerrar Siguiente Anterior