FIRMA Ludzie

SKÓRA JEST NASZĄ OBSESJĄ, WCIĄŻ JĄ CZUJEMY, MYŚLIMY O NIEJ I PRACUJEMY NAD NIĄ. FIORA TO FIRMA O WYRAŹNYM DĄŻENIU DO POSZUKIWANIA I ROZWIJANIA NOWYCH KONCEPCJI. NIE USTAJE W SWOICH WYSIŁKACH, BY NADAĆ WYJĄTKOWY CHARAKTER I WYGLĄD WSZYSTKIM SWOIM PRODUKTOM.
ZOBACZ Film korporacyjny

Historia

FIORA rozpoczyna swoją działalność w latach 80. Założona przez 3 wspólników dzielących wysiłek i poświęcenie, aby rozwijać biznes, projekt, który obecnie jest w trakcie ciągłego rozwoju i ekspansji.

Znajduje się w hiszpańskiej wspólnocie La Rioja, regionie, który od dawna posiada rozwiniętą sieć przemysłową związaną z obróbką drewna i produkcją mebli. Ze względu na swoje doświadczenie wspólnicy, którzy założyli firmę, wybierają jako główną działalność kreowanie mebli łazienkowych, w przypadku których nowe tendencje wyznaczały użycie do ich produkcji drewna, do tamtej pory niestosowanego ze względu na swoje właściwości względem wilgoci i wody charakterystycznych dla otoczenia, jakim jest łazienka.

Jednakże wiedza wspólników na temat nowego materiału, poliuretanu, i ich zaangażowanie na rzecz innowacji sprawiają, że decydują się na zastosowanie tego materiału o wielu zastosowaniach i doskonałej odporności na wodę i nadaniu mu wyglądu przypominającego drewno. W późniejszych latach zaczęto stosować różne tekstury, które dziś stanowią duszę firmy i są charakterystyczną cechą wszystkich wykonywanych przez firmę FIORA produktów.

Nasze zakłady: technologia.

Wszystkie nasze zakłady, w których odbywają się procesy produkcyjne, znajdują się w miejscowości Nájera, w prowincji La RIoja. Większość zakładów, o całkowitej powierzchni 15 000 m2, jest zadaszona. Wszystkie one wyposażone są w najnowocześniejsze technologie, dzięki którym możemy być samowystarczalni w większości procesów produkcyjnych. Nieustanne zmiany i innowacja procesów produkcyjnych i zarządzania sprawiły, że firma stała się i utrzymuje się jako punkt odniesienia w sektorze.

Znaczna część powierzchni zakładów jest poświęcona na potrzeby badań i innowacji, w laboratorium zespół FIORY testuje różne produkty, dokonuje eksperymentów z materiałami, kształtami, kolorami itp. Cały ten proces nieustannie się poszerza, ponieważ badania koncentrują się na teksturach, jednak innowacja obejmuje też funkcjonalność produktów: brodziki, grzejniki itp.

Nasz główna wartość: motywacja

Jednym z najważniejszych powodów sukcesu marki FIORA na przestrzeni lat, jest fakt, że nie zapomnieliśmy o powodzie, dla którego rozpoczęliśmy naszą działalność. Ten sam duch wysiłku i poświęcenia, który cechował założycieli firmy w momencie jej powstania, pozostaje dziś wartością obecną we wszystkich naszych codziennych działaniach.

Sukcesy zebrane w ostatnich latach przyjęte przez nas z pokorą stały się zachętą do dalszej pracy z pragnieniem udoskonalenia każdego z rozpoczętych projektów. FIORA jest świadoma, że przydała rynkowi nowej wartości, ale świadoma jest też, że jest to niemająca końca droga i w momencie, gdy się zatrzymamy, zaczniemy się cofać.

Pewny zespół.

Zespół ludzki liczący 80 nieustannie rozwijających się osób. Wysiłki i prace dokonane na początku przez założycieli obecnie realizowane są przez zespół, który na przestrzeni lat pozostaje wierny duchowi projektu.

Wewnątrz zespołu pracującego dzień za dniem w placówce Nájera panuje idealna równowaga obejmująca wydziały zarządzania, administracji, zakupów, sprzedaży, produkcji, badań i innowacji.

Wielodyscyplinarny charakter grupy został wzmocniony przez umiędzynarodowienie firmy, która rozszerzyła sprzedaż swoich produktów o ponad 10 krajów na całym świecie.

News!! Zapisz się do NEWSLETTERA

Dzięki
Cerrar Siguiente Anterior
Cerrar Siguiente Anterior