Duurzaamheid

Al meer dan 10 jaar werkt Fiora aan ecologische duurzaamheid, want we zijn er ons van bewust dat het misbruik van natuurlijke grondstoffen verreikende gevolgen kan hebben.

De natuur, onze schat

Elk van ons bij Fiona werkt eraan om de milieu-impact van onze processen te reduceren of te elimineren, en ons engagement voor kwaliteit en duurzaamheid is te merken in al onze dagelijkse activiteiten en onze open en positieve houding tegenover continue verbeteringen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen onze onderneming deze principes kent, heeft de directie een document opgesteld dat onze beleidsregels inzake kwaliteit en duurzaamheid vastlegt. Dit document, te vinden in bijlage 1 bij de Handleiding inzake Kwaliteit en Duurzaamheid, wordt aan alle medewerkers uitgedeeld en op zichtbare plekken binnen het bedrijf gepubliceerd. Het document wordt ook regelmatig herzien.

Fiora legt de volgende richtlijnen vast om haar doelstellingen te bereiken:

Certificaat van KWALITEIT EN DUURZAAMHEID:

News!! Abonneren op NIEUWSBRIEF

Dank
Cerrar Siguiente Anterior
Cerrar Siguiente Anterior